Välkommen till ett innovativt och kundfokuserat automationsföretag!

IT Automation har mångårig erfarenhet av automationslösningar för krävande tillverkningsprocesser, men också kunskap om de moderna IT produkternas möjligheter att effektivisera de operativa informationsflödena i produktionen.

Här möter du ett kundfokuserat team som med kunskap, erfarenhet och kreativitet löser dina problem och behov med högsta kvalitet.

IT Automation stärker partnerskapet med ABB

IT Automation har en gedigen kunskap om ABB:s styrsystemsprodukter och har sedan flertalet år varit partner till ABB. Efter att den senaste tiden ha genomgått flertalet utbildningar, tester och certifieringar hos ABB har vi nu utnämnts till ”Authorized Value Provider”.