Kontakta oss

Vi gör våra kunder bättre!

4 + 1 =

Vår Värdegrund

Kompetens
I vår bransch är kompetens viktigt, i mångt och mycket är det ju faktiskt det våra kunder köper, och också förväntar sig att vi levererar, oberoende av om det är en produkt, projekt eller tjänst vi levererar.

Engagemang
Med ett brinnande engagemang tar vi oss an våra kunders problemställningar och utmaningar, för att ta fram löningar som förbättrar, underlättar, kvalitetssäkrar och optimerar. Engagemang skapar även förtroende och arbetet blir ju väsentligt mycket roligare.

Laganda
Genom att jobba som ett team skapar vi långt mycket mer, inte bara bättre kvalité och mervärde till våra kunder, utan även glädje, trivsel, förtroende och engagemang.

Ansvar
Genom att ta ansvar för våra åtagande kan vi skapa större förtroende, både internt i företaget, men framför allt hos våra kunder. Detta i sin tur ger en större kundnöjdhet och trogna kunder.

Respekt
Vi visar alltid respekt för våra medmänniskor och agerar under devisen att ”så som vi själva vill bli bemötta ska vi också bemöta andra i vår omgivning”.

 

Kontakt

IT Automation AB
Besöksadress:
Boplatsgatan 6
SE-213 76 Malmö

+46 (0)40-663 33 00
info@itautomation.se