Kontakta oss

Vi gör våra kunder bättre!

14 + 5 =

Processautomation

Korta idrifttagningar

Vi utför våra projekt på ett mycket strukturerat och kvalitetssäkrat sätt, vilket innebär att vi kan genomföra idrifttagningar på mycket kort tid, oftast under 8 timmar även i stora projekt. Detta är ett krav i industrier som t.ex. mejeribranschen. Det innebär också att man kan begränsa produktionsbortfallet.


Livsmedelsindustri

Vi har jobbat med livsmedelsindustrin i många år och vet vilken krävande bransch detta är, med hårt ställda krav på funktionalitet och säkerhet. I denna bransch passar både SattLine och 800xA väldigt bra, tack vare sin objektorienterade struktur och bibliotek så som FOOCOS och ProBase.


Kraft/Värme-industri

Det sker ett ständigt ökat behov av el och värme i samhället idag, samtidigt som det ställs högre och högre krav på minskad miljöpåverkan. Vi på itAutomation har arbetat i flertalet kraft/värme-projekt och har bra förståelse om dessa processer.

ABB 800xA används väldigt frekvent inom denna bransch och ABB har en stor marknadsandel av den installerade basen.


Vatten och avlopp

Inom denna bransch samarbetar vi med Purac i Lund, där vi levererar kompletta automationslösningar.

 

 

För mer information kontakta:
Tomas Eriksson
tomas.eriksson@itautomation.se
+46 40 663 33 13