Kontakta oss

Vi gör våra kunder bättre!

2 + 4 =

MES – Manufacturing Execution System

MES har funnits under en längre tid och är ett system som binder ihop ERP-systemet med automationen, dvs. från ett ERP-system kan man skicka en order om hur mycket av en viss produkt som ska produceras. Denna omvandlas i MES-systemet till en detaljerad produktionsorder, som i sin tur skickas ner till automationssystemet, som utför produktionen.

När sedan produktionen är klar återrapporteras utfallet till MES-systemet, som i sin tur rapporterar till ERP-systemet.

Vi jobbar i huvudsak med Wonderware System Platform och ABB ECS vad det gäller MES-lösningar till våra kunder.

 

För mer information kontakta:
Tomas Eriksson
tomas.eriksson@itautomation.se
+46 40 663 33 13