Kontakta oss

Vi gör våra kunder bättre!

7 + 10 =

IT Automation drifttog i juni i år företagets dittills största projekt (1). Projektet omfattade en uppgradering och sammanslagning av 3 st 800xA-system, innehållande 8 servrar, 50 controllers och 50 operatörsstationer på AAK i Karlshamn. I tisdags var projektets sista träff för att ha en workshop med ”Lessons learned” uppe i Karlshamn, för att ta reda på vad som var bra och vad som kan göras bättre till nästa gång, så vi kan ta med oss detta till framtida projekt.

Samarbetet mellan IT Automation och AAK har fungerat väldigt bra, och kunden anser att resultatet mer än väl har levt upp till förväntningarna.

Projektet startade sent i januari med målet om en drifttagning strax innan midsommar, en tight deadline som konkurrerande leverantörer inte ansåg var möjlig. Driftstopp i vissa delar av en anläggning som AAKs, kan inte vara mer än som mest några timmar, vilket skapar stor tidspress vid drifttagning. Detta tillsammans med anläggningens storlek och komplexitet(2) gör att IT Automation är extra stolta över att tillsammans med AAK ha genomfört projektet på utsatt tid innan midsommarfirandet.

 

(1) skrivande stund har ett ännu större projekt på börjats
(2) Komplexiteten bestod i att man använde bl.a. Batch, ECS, IM, PcDeviceLib etc, där alla delarna skulle uppgraderas till senaste vesionen