Kontakta oss

Vi gör våra kunder bättre!

8 + 6 =

itConnect

Med itConnect kopplar du dig enkelt mot ditt SattLine-system och kan enkelt söka och välja data i Ditt processnätverk och spara den på ett säkert och standardiserat sätt i en SQL-databas.

Med det medföljande konfigurations-verktyget kan du sedan söka information i hela anläggningen inklusive arbetsstationer och SLCer. Konfigurera och lagra realtidsdata som temperaturer, tryck, flöden etc. med individuella scan-tider för presentation som t.ex. kurvor på kontorsnätverket. Data lagrade i SattLine-journaler kan också väljas och lagras. På det här sättet kan du lagra och säkra Eventlog, Activity log, CIP log etc.

Referens

Jernbaneverket

Jernbaneverket i Norge övervakar hela Norges järnvägar med bommar, växlar, signaler etc. och får in ungefär 300.000 st. larm och händelser varje dag. Dessa läses in från
ca. 30 st. SattLine-system och lagras i en databas och kan sedan analyseras för att kunna se trender och mönster och därmed ta väl grundande beslut om underhåll och åtgärder.

För mer information kontakta:
Tomas Eriksson
tomas.eriksson@itautomation.se
+46 40 663 33 13