Kontakta oss

Vi gör våra kunder bättre!

4 + 4 =

itAutomation har ingått avtal med Purac, som är ett världsledande företag inom behandling av avloppsvatten, processvatten och dricksvatten samt inom innovativ behandling av biologiskt avfall. Avtalet innebär att vi tillsammans ska utveckla ett beslutsstödsystem för VA-branschen. Systemet kommer att erbjuda medarbetare på VA-anläggningar ett helt nytt sätt att få koll på sin anläggning och nya möjligheter att bibehålla en stabil drift och minimerad kostnad. Det ger också helt nya möjligheter att få tillgång till all data och information, i en webb-baserad lösning, för att snabbt kunna ta rätt beslut.
Vår VD, Magnus Funder Holmberg, kommenterar avtalet såhär:
– Detta avtal är en viktig milstolpe i vårt företags utveckling och tydliga målsättning. Vi är väldigt stolta över att ett världsledande företag som Purac väljer oss som partner.

purac