Kontakta oss

Vi gör våra kunder bättre!

14 + 5 =

Arla i Götene tillverkar smör och ost och hela anläggningen styrs och övervakas med dels ett stort SattLine-system samt ett 800xA-system. Dessa system behöver nu uppgraderas samt installeras på ett nytt virtualiserat IT-system. Under flertalet månader har man arbetat med att ta fram förutsättningar och urvalskriterier vid val av leverantör, och har till slut gjort sitt val som föll till IT Automations fördel.

Vi är oerhört glada för att ha fått denna order och förtroendet från Arla som det innebär med ett så pass stort projekt som detta är. Det befäster också vår position på marknaden som en av de få företag som kan utföra denna typ av projekt.

Håkan Johansson, automationsansvarig på Arla, motiverar valet av IT Automation: ”Valet av leverantör för detta projekt avgjordes till stor del för det engagemang och driv som IT Automation visar samt med den kompetensen på produkter och teknologier i kombination med processkunskap som man innehar”

 

Arlas projektteam: Tobias Karlsson, Håkan Johansson, Robin Sörensen och
Owe Stenholm