Kontakta oss

Vi gör våra kunder bättre!

7 + 14 =

IT Automation har en gedigen kunskap om ABB:s styrsystemsprodukter och har sedan flertalet år varit partner till ABB. Efter att den senaste tiden ha genomgått flertalet utbildningar, tester och certifieringar hos ABB har vi nu utnämnts till ”Authorized Value Provider”.

Ett företag som är Authorized Value Provider har auktoriserats av ABB för att leverera specificerade ABB-produkter. Auktoriseringen borgar för att ABB:s slutkunder ska få högsta möjliga kvalité på de leveranser som sker via externa kanaler.

En Authorized Value Provider har av ABB bedömts ha ett gott renommé samt ha god kännedom om marknaden, kunderna och deras behov. Man bedöms också följa ett regelverk i likhet med ABB, där man sätter etiska affärsregler i första rummet och har dokumenterade kunskaper om de produktområden som man är certifierad för.

Vi är väldigt stolta över att bli tilldelade detta partnerskap och ser med tillförsikt fram emot ett fortsatt gott samarbete med ABB i Malmö
– kommenterar Magnus Funder Holmberg, VD på itAutomation.