Kontakta oss

Vi gör våra kunder bättre!

2 + 9 =

Vi har tillsammans med IVT, Purac, Sectra och fem svenska kommuner ansökt och fått beviljat medel för att genomföra projektet DigiDrick inom programmet Utmaningsdriven innovation.

Storstädernas snabba tillväxt hotar dricksvattenförsörjningen och klimatförändringar försämrar råvattenkvaliteten, vilket är en av våra största samhällsutmaningar i vår tid. Därför måste dricksvattenanläggningarna optimeras.

En effektiv optimering av befintlig dricksvattenproduktion kräver detaljerade kunskaper baserade på en stor mängd information, idag otillgänglig i varierande typer av styrsystem, laboratoriesystem, personalens excel-ark, SMHIs databaser, etc.

DigiDrick syftar till att göra nödvändig information tillgänglig för vattenverkens personal i deras dagliga arbete och därmed möjliggöra både långsiktig kunskapsuppbyggnad och faktabaserade beslut i det dagliga arbetet. På så sätt kan rent dricksvatten tryggas eftersom vattenverk reagerar snabbare på kortsiktiga störningar och långsiktiga förändringar i miljön.

Tomas Eriksson, IT Automation, kommenterar beslutet:
”Det ska bli fantastiskt roligt att, tillsammans med vår partner Purac, ta oss an en av de största samhällsutmaningarna i vår tid med hjälp av Production Discovery”.

För mer information vänligen kontakta Tomas Eriksson, IT Automation AB
tomas.eriksson@itautomation.se