Kontakta oss

Vi gör våra kunder bättre!

3 + 10 =

Industriell Digitalisering

För oss handlar Industriell Digitalisering om att hämta in och tillgängliggöra information från befintliga automationssystem samt andra datakällor, både i produktionen, men även utanför som externa datakällor. Genom att behandla och tillgängliggöra informationen för beslutsfattare (vilket i praktiken är alla medarbetare på företaget) får man en betydligt större insikt i verksamheten och processen och kan se relationer och associationer som tidigare inte varit möjligt. Med dessa insikter kan vi ta bättre beslut samt optimera verksamheten, samt följa upp effekterna av implementerade åtgärder.

Med AI kan vi nu ta steget ännu längre och faktiskt ge användaren förslag på åtgärder, identifiera mönster, förutse defekter etc.

Men Industriell Digitalisering handlar också om att koppla ihop affärssystem med produktionssystem. Här har IT Automation expertkompetens och har arbetat i flertalet år med denna typ av integrationer.

Artificiell Intelligens

Datorernas ökande kapacitet gör det möjligt att nu börja använda AI på ett effektivt sätt. IT Automation arbetar aktivt med att ta fram AI-lösningar i industrin där man effektivt kan minska kostnader, öka produktionskapaciteten samt förbättra kvalitén.

Exempel på Digitaliseringsprojekt

– DigiDrick –

IT Automation deltar i ett Vinnova-projekt som handlar om att digitalisera dricksvattenförsörjningen i Sverige.

Läs mer om DigiDrick här

 

 

 

Så här gör vi främst inom
Digitalisering:

EMI – Enterprise Manufacturing Intelligence

MoM – Manufacturing Operations Management

MES – Manufacturing Execution System