Kontakta oss

Vi gör våra kunder bättre!

9 + 11 =

Historia

Företaget startades 2004 av Magnus Funder Holmberg, som har en historia från det som var SattControl/Alfa Laval Automation och numera ABB.

Företaget startade som ett rent konsultföretag och de första åren levererades tjänster baserade på produkter från ABB, Siemens, Mitsubishi, Wonderware, Novotek m.m.

2009 hade företaget tre anställda och det togs beslut om att ta företaget vidare och en ny affärsplan togs fram.

Istället för att ha kompetens på flertalet olika system, så renodlades det till att enbart fokusera på automationssystem från ABB, där vi hade vår största kompetens. Förutom konsulttjänster breddades företagets erbjudande och 2 nya affärsområde togs fram; Produkter och Projekt.

2014 har företaget växt till åtta medarbetare. Efter några år med utveckling av ett par produkter börjar nu lösningar för beslutsstödsystem i produktionen för den tillverkande industrin att ta form och Production Discovery skapas.

2015 tas en ny affärsplan fram för de kommande 5 åren, med en offensiv tillväxt. Företaget växer och etablerar sig tydligare på marknaden. Projektverksamheten växer också enligt plan och ett antal större ordrar levereras. Företaget växter kraftigt och vi går från en omsättning på 8 miljoner 2015 till 24 miljoner under 2019.

Under 2020 är det dags för en ny affärsplan, som sätter riktningen och målen för de kommande åren fram till 2025.

 

Kontakt

IT Automation AB
Besöksadress:
Boplatsgatan 6
SE-213 76 Malmö

+46 (0)40-663 33 00
info@itautomation.se