Kontakta oss

Vi gör våra kunder bättre!

10 + 12 =

Historia

Företaget startades 2004 av Magnus Funder Holmberg, som har en historia från det som var SattControl/Alfa Laval Automation och numera ABB.

Företaget startade som ett rent konsultföretag och de första åren levererades tjänster baserade på produkter från ABB, Siemens, Mitsubishi, Wonderware, Novotek m.m.

2009 hade företaget tre anställda och det togs beslut om att ta företaget vidare och en ny affärsplan togs fram.

Istället för att ha kompetens på flertalet olika system, så renodlades det till att enbart fokusera på automationssystem från ABB, där vi hade vår största kompetens. Förutom konsulttjänster breddades företagets erbjudande och 2 nya affärsområde togs fram; Produkter och Projekt.

2014 har företaget växt till åtta medarbetare. Efter några år med utveckling av ett par produkter börjar nu lösningar för beslutsstödsystem i produktionen för den tillverkande industrin att ta form och Production Discovery skapas.

2015 tas en ny affärsplan fram med en offensiv tillväxt där företaget ska växa med 50% varje år under 5 års tid. Målsättningen är att år 2020 har företaget ca 55 medarbetare och omsätter ca. 60 miljoner.

2017 har företaget växt till 17 medarbetare och omsätter 16,5 miljoner.

 

Kontakt

IT Automation AB
Besöksadress:
Boplatsgatan 6
SE-213 76 Malmö

+46 (0)40-663 33 00
info@itautomation.se