Kontakta oss

Vi gör våra kunder bättre!

15 + 10 =

EMI – Enterprise Manufacturing Intelligence

EMI är ett relativt nytt begrepp det handlar om att kunna ta tillvara den stora mängd information som finns i produktionens olika system som t.ex. PLC-, DCS-, BMS-, Scada-system etc.

Denna information lagras i historikdata-servrar, behandlas och görs sedan tillgänglig för beslutsfattare på företaget. Med de insikter man får från systemet kan man ta betydligt bättre och förankrade beslut, vilket i sin tur möjliggör att man kan optimera och effektivisera tillverkningen, öka kvalitén och minska kostnaderna.

itAutomation började redan 2008 utveckla egna EMI-produkter och den första var itConnect som specifikt användes för att hämta data från ABB SattLine, vilket är lite speciellt då informationen inte är så lätt att komma åt i detta system.

itConnect säljs fortfarande och används på en mängd olika fabriker runt om i Europa, mestadels inom livsmedelsindustrin men även inom infrastruktur.

Efterhand har produktutvecklingen fortsatt att utvecklas och vi erbjuder idag Production Discovery som är en plattform för EMI-lösningar.

Vi har genomfört flertalet EMI-projekt med lyckade resultat, där våra kunder har fått möjligheten och har lyckats effektivisera och optimera sin verksamhet.

 

För mer information kontakta:
Tomas Eriksson
tomas.eriksson@itautomation.se
+46 40 663 33 13