Kontakta oss

Vi gör våra kunder bättre!

9 + 7 =

Komplex och tidspressad uppgradering avklarad

IT Automation drifttog i juni i år företagets dittills största projekt (1). Projektet omfattade en uppgradering och sammanslagning av 3 st 800xA-system, innehållande 8 servrar, 50 controllers och 50 operatörsstationer på AAK i Karlshamn. I tisdags var projektets sista...

itAutomation ingår avtal med Purac

itAutomation har ingått avtal med Purac, som är ett världsledande företag inom behandling av avloppsvatten, processvatten och dricksvatten samt inom innovativ behandling av biologiskt avfall. Avtalet innebär att vi tillsammans ska utveckla ett beslutsstödsystem för...

Production Discovery till Ystad Reningsverk

Vi har erhållit en beställning från Ystad VA på ett Production Discovery system! Projektet syftar till att bl.a. analysera processdata från reningsverket, för att kunna styra med en stabilare drift och process. Systemet kommer bl.a. att automatiskt detektera...

Nu är vi på plats i våra nya lokaler

Nu har vi flyttat till våra nya lokaler och börjar så smått komma på plats. Det har varit mycket jobb med att få allt på plats och allt att fungera, men det känns att vi här kommer att ha bra förutsättningar för att växa vidare.

Uppgradering av SattLine I/O

Vi har fått en beställning från Prevas i Malmö på uppgradering av SattLine I/O till ABB S800 I/O. I leveransen ingår skåpskonstruktion och leverans av komplett ny ram. Hela leveransen är till DIAB i Laholm.