Kontakta oss

Vi gör våra kunder bättre!

5 + 6 =

Automation

Automation är ett väldigt vidt begrepp och innefattar många olika delar. Vi på itAutomation har valt att fokusera på kontinuerliga tillverkningsprocesser, som t.ex. livsmedel-, läkemedels-, kraft/värme- och VA-industrin. Vi har också valt att specialisera oss på ABB:s produkter, och då främst 800xA.

Eftersom många av oss på itAutomation har en historia från SattControl och Alfa Laval Automation, så har vi även gedigen kompetens och erfarenhet av ABB:s äldre system så som SattLine, SattCon och SattGraph.


Specialister på
ABB:s automationsprodukter

Det finns en hel del leverantörer av automationssystem, vilka idag blir mer och mer komplexa och därmed höjs också kraven på kompetens och erfarenhet.

Vi har valt att specialisera oss på ABB:s produkter, och då främst 800xA, just för att vi ska kunna bibehålla specialistkompetensen, samt att vi anser att ABB har världens bästa system.

Det här gör vi främst inom
Automation:
Processautomation
Migreringar
Uppgraderingar

 

För mer information kontakta:
Tomas Eriksson
tomas.eriksson@itautomation.se
+46 40 663 33 13