Kontakta oss

Vi gör våra kunder bättre!

10 + 15 =

Komplex och tidspressad uppgradering avklarad

IT Automation drifttog i juni i år företagets dittills största projekt (1). Projektet omfattade en uppgradering och sammanslagning av 3 st 800xA-system, innehållande 8 servrar, 50 controllers och 50 operatörsstationer på AAK i Karlshamn. I tisdags var projektets sista...

itAutomation ingår avtal med Purac

itAutomation har ingått avtal med Purac, som är ett världsledande företag inom behandling av avloppsvatten, processvatten och dricksvatten samt inom innovativ behandling av biologiskt avfall. Avtalet innebär att vi tillsammans ska utveckla ett beslutsstödsystem för...

Automationsingenjör med läkemedelserfarenhet

itAutomation är ett expansivt företag i Malmö som levererar lösningar och tjänster baserat på ABB’s produkter 800xA och SattLine. ABB har enligt oss ett mycket kompetent och heltäckande system varför vi har valt att helt fokusera på detta. Våra kunder finns främst...