Kontakta oss

Vi gör våra kunder bättre!

9 + 4 =

ABB 800xA

800xA från ABB är ett av marknadens bästa och mest kompetenta system enligt oss. Det finns en imponerande mängd olika produkter inom 800xA, så mycket så att vi vill påstå att det inte finns någon som kan allt.

Vi har hög kompetens på flertalet av systemets alla delar och våra ingenjörer är certifierade på 800xA.

ABB beskriver systemet såhär:

Hårda och mjuka legobitar
Systemet 800xA kan liknas vid legobitar som väljs och pusslas ihop så att det passar varje kunds önskemål. De nödvändiga grundstenarna är ett urval av hårdvara som datorer, in- och utgångsmoduler och kommunikationsenheter samt mjukvara med programmoduler. Med dessa byggs ett system som via kablar har kontakt med givare av olika slag ute i verksamheten, det som en gång var brytare och rattar. Från givarna hämtar 800xA signaler om läge och mätvärden, som exempelvis temperatur och flöde, och tankar in uppgifterna via in- och utgångsmoduler i en datorcentral benämnd processtation eller controller.

I controllern finns styrprogram som tar emot signalerna, jämför värdena med de som ska gälla för att uppfylla produktionsmålen och skickar vid behov tillbaka signaler till ställdon, ventiler och motorer med order om åtgärder. Programmet registrerar allt som sker och svarar för kommunikationen med operatören i kontrollrummet; denne får besked om processen och kan ge programmet manuella order när det behövs.

Enormt från start till mål
Det finns flera olika typer av controller och det finns flera olika möjligheter att programmera kundapplikationen i dem. Operativsystemet är detsamma överallt, men sedan måste man kundanpassa.

För att inte behöva skapa nya lösningar varje gång finns en nästa våning med byggstenar som består av färdiga moduler anpassade speciellt för olika industrier, till exempel för massafabriker, mejerier och valsverk.

Ovanpå dessa industrispecifika moduler läggs ett lager med individuella, kundspecifika modulstenar. Kunden vill kanske ha 800xA anslutet till befintliga system, kopplat till ett affärssystem eller inköpssystem eller få en databas med historik över allt som hänt i systemet.

Nyttan med ett automationssystem är att verksamheten i praktiken kan drivas helt automatiskt. In i fabriken kommer råvarorna och ut ur den rullar produkterna. Mitt i centrum finns operatören som överblickar vad som pågår och rycker in när det krisar.

Med 800xA:s Windows-baserade programvara för operatörsstationer kan operatören se hela processen som en schematisk översikt, zooma in detaljer samt nå, och nås av, information i andra system. Till exempel se uppgifter från underhållssystemet, hämta order från affärssystemet, få besked från produktionsledningssystem om vad som ska tillverkas eller titta på en videobild från en övervakningskamera.

800xA är verktyget för att nå målen för verksamheten. Ett verktyg som ger våra kunder möjlighet att få jobbet utfört effektivt och säkert, vare sig det gäller en litet processavsnitt i en livsmedelsindustri eller ett jättestort pappersbruk.

 

För mer information kontakta:
Tomas Eriksson
tomas.eriksson@itautomation.se
+46 40 663 33 13

ABB SattLine

SattLine är ett av de mest avancerade automationskoncepten på marknaden. I ett och samma system finns funktionaliteten hos ett distribuerat styrsystem och en PLC. För enkelhetens skull används samma programmeringsspråk hela vägen: för den grafiska operatörspresentationen, för styr- och reglerfunktionerna, övervakningen och rapporthanteringen. Så användarvänligt blir systemet tack vare grafisk, objektorienterad konfigurering. Strukturen i programvaran överensstämmer med själva processen, den har samma flöde och logik. Därför är det ett flexibelt program som ger kortare utvecklingstider och högre kvalitet.

Systemet utvecklades för ca 30 år sedan men står sig mycket starkt i jämförelse med många av dagens system. Det finns också en mycket stor installerad bas av Sattline inom industrin i framför allt Europa. Eftersom kunder är mycket nöjda med systemet väljer de ofta att fortsätta uppgradera till nya versioner och bygga ut det när de investerar i ombyggnader av sina anläggningar istället för att välja ett helt nytt system.

IT Automations medarbetare har varit med och designat, implementerat och levererat SattLine-applikationer sedan början av 90-talet i flertalet olika branscher så som livsmedel, läkemedel, infrastruktur, kraft/värme etc. Med tiden har olika branschspecifika strukturer och bibliotek växt fram såsom exempelvis FOOCOS, vilket är ofta används i livsmedelsindustrin. Vi har idag kompetens på samtliga system.