Vi har fått en beställning från Prevas i Malmö på uppgradering av SattLine I/O till ABB S800 I/O. I leveransen ingår skåpskonstruktion och leverans av komplett ny ram. Hela leveransen är till DIAB i Laholm.